ÁSZF


Jelen weboldalt Sió-Ablakbeszer E.V. - Devecseri Krisztina E.V. (Szolgáltató) üzemelteti abból a célból, hogy vevőivel egy elektronikus piacteret létesítsen, ami a vevői számára a nyílászáró termékek egy helyen történő könnyebb áttekintését és megvásárlását teszi lehetővé.

 

I.  Általános tudnivalók

 

I.1. A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely Szolgáltató által üzemeltetett https://sio-ablakshop.hu webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik.

 

I.2. A fentiekben megjelölt  https://sio-ablakshop.hu webcímen történő vásárlás regisztráció nélkül történik, a webáruház online felületén keresztül. Minden egyéb rendelést fogadni nem tudunk. A rendelést a termék árának előre utalása után tekintjük érvényesnek. A meglévő rendelések módosítását minden esetben írásban kérjük megtenni 2 napon belül.

 

I.3. A webáruházat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet használhatja, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

 

I.4. Ügyfélszolgálat:

 

Sió-Ablakbeszer E.V.

Devecseri Krisztina E.V.

Nyílvántartásiszám:  15348021

Adószám:  65386079-2-34

Székhely:  8600. Siófok, Ságvári u. 30. (ügyfélfogadás itt nincs) Termékátvétel helye

Telefon: +3630 6572416 – Kisdeák József

E-mail:  info@sio-ablakbeszer.hu

 

 

II.  Regisztráció

 

Az oldal használatához előzetes regisztráció nem szükséges, a rendelési adatokat a rendelési folyamat végén, a kosár tartalmának elfogadása után kell megadni.

 

III.  Böngészés, keresési lehetőségek

 

Az oldalon többféle keresési lehetőség kínálkozik a kívánt termék kiválasztására.

Standard szabvány méretek és azok ára van feltüntetve, de egyedi méretben külön árajánlat kéréssel is rendelhet nyílászárót.

A rendelt összes mennyiségnek el kell érni a br. 500.000 Ft. összértéket.(ez természetesen lehet különböző méretben)

 

IV.  A megrendelés, a szerződés létrejötte

 

IV.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó tájékoztatást a konkrét árucikk termékoldaláról lehet megismerni. A gyártó/forgalmazó cégek által esetlegesen tévesen megadott termékinformációkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 

IV.2. A vételár kötöttsége: vételár a kiválasztott áru mellett feltüntetett kedvezményes webshop ár, amely már tartalmazza a kedvezményeket és a forgalmi adót is. Az egyes gyártók/forgalmazók árai devizaárfolyamhoz kötöttek, ezért azok az árfolyam-változás függvényében gyakrabban változhatnak. Informatikai hiba miatti árváltoztatásra lásd IV.5. pontot.

 

IV.3. A Szolgáltató az ajánlatához annak visszavonásáig kötve van, a vételárra irányadó kötöttségre ld. IV. 2. pontot

 

IV.4. A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

 

IV.5. A Szolgáltató a megrendeléstől számítva három munkanapon belül fenntartja magának a megrendelt termék árváltoztatásának jogát, abban az esetben ha internethálózati hiba miatt a termék vételára rosszul jelent meg a termék mellett, vagy a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól. A Szolgáltató ez esetben telefonon vagy elektronikus levélben tájékoztatja a Vevőt az árváltozásról. A Vevő kérhet módosított megrendelést, vagy joga van megrendelését törölni és végleg elállni a vásárlástól.

 

IV.6. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

IV.7. A megrendelést csak akkor áll módunkban elfogadni, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

IV.8. A Szolgáltató a Vevő ajánlatának megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben az elküldött visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

 

IV. 9. A szerződés a Kereskedő IV. 8. pontban meghatározott visszaigazolás Vevő részére történő megküldésével jön létre, amely szerződést a Szolgáltató iktat. A szerződés nyelve magyar.

 

V. Szállítási és fizetési feltételek

 

V.1. A szállítási határidő rendeléstől számított 2-3 hét. >>>Fehér színben, normál szerkezet kialakításoknál (íves, szöges szerkezet gyártása 4-5 hét)

Alap szines szerkezetek gyártása 3-4 hét (alap színek: antracit, aranytölgy, dió, mahagóni, sötéttölgy)

Raktárkészlet nincs, a termékek csak rendelésre kerülnek legyártásra. A termékek Szolgáltató telelephelyén vehetőek át, vagy közvetlen szállítás kérehető az ország bármely pomtjára.

 

V.2. A termékek ellenértékét banki előre utalással kell kiegyenlíteni.

 

V.3. A megrendelések csak 100% termékár megfizetésével érvényesek. Amennyiben a rendelés összege a visszaigazolástól számítot 3 napon belül nem érkezik meg számlánkra a megrendelés érvényét veszti és további jogkövetkezmény nélkül törlésre kerül.

 

V.4. A terméket mérettől és darabszámtól függően cégünk kérésre házhozszállítja. A szállítás díja külön díjazás alapján történik.

 

V.5. A Vevő a telephelyi átvételt köteles 1 héten belül megtenni. Ha az árút a Vevő a megérkezésének telefonos vagy email-en történő értesítését követő 2 héten belül nem veszi át vagy nem szállíttatja azt el, akkor a további tárolásra raktározási díjat számítunk fel, melynek összege 1.000 Ft+áfa/nap. Két hónap eltelte és további minimum két értesítő megküldése után cégünk jogosulttá válik az el nem szállított árú továbbértékesítésére.

 

 

VI. Elállási/ Felmondási jog

 

VI.1. Nem gyakorolhatja elállási / felmondási jogát azon nyílászáró termékek esetében amelyek nem előre gyártottak, amelyek a Vevő kérése lettek legyártva. (Webáruházunkban rendelésre történik a nyílászárók gyártása.)

 

VI.2. A Szolgáltató jogosult 3 munkanapon belül a szerződéstől elállni, ha Vevő által megrendelt árú a gyártóktól /beszállítóktól aktuálisan éppen nem beszerezhető, vagy beszerzése aránytalanul nagy nehézségekbe ütközik. A Szolgáltató 3 munkanapon történő elállását indoklással együtt írásban (e-mail) teszi meg. A Szolgáltató elállása akkor is érvényes, ha korábban a Vevő megkapta a rendelést megerősítő automatikus visszaigazolását a megrendelésről. A három munkanapos elállásból keletkező károkért  Szolgáltató nem felel.

 

 

VII. Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

 

VII.1. Amennyiben a Vevő vállalkozáusnk által történő beépítést nem igényelte kérjük hozzáértő nyílászáró beépítő szakemberrel építesse be a szerkezeteket. Ha a nyílászárók nem szakszerűen vannak beépítve a gyártó cég a hibás beépítésből eredő problémákra nem vállal garanciát és elveszíti a termékgaranciát is. Kérjük az alábbi szerkezetek beépítésénél minden esetben minősített nyílászáróbeépítő szakembert fogadjon. A nyílászáró vasalatának, zárjának, zárfogadóinak, küszöbének és más részének pontos beállítása illetve utánállítása a beépítő szakember feladata, ez nem a szerkezet gyártásából adódó garanciális hiba.

Ha valamilyen hiba lép fel olyan nyílászáró szerkezetnél amit nem a cégünk szakemberei építettek be, akkor első körben mindig a nyílászárót beépítő saját szakemberét hívja ki és vele javítassa ki azt. Ha ez nem sikerül akkor jelentse be a Szolgáltatóhoz és elindul egy szokványos garanciális eljárás. Cégünk munkatársa kimegy a helyszínre, megvizsgálja a bejelentett hibát és megkeresi annak okát. Amennyiben gyártási hibáról van szó garanciában, térítésmentesen a helyszínen kijavítja, vagy ha azt nem lehet javítani akkor javaslatot tesz a nyílászáró szerkezet kiszerelés utáni javíttatására illetve a részbeni vagy teljes újragyártására. A garancia csak Magyarország területén belül érvényes!

VII.2. Ha a bejelentett hiba nem gyártásból adódó garanciális hiba hanem beépítési gondatlanságból illetve beállítási hiányosságból adódik, akkor a beépített szerkezetre elvész a garancia. Erről cégünk munkatársa a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel és azt átadja a Vevőnek. Egyúttal a várható költségek kikalkulálása mellett javaslatot tesz a hiba költségtérítéses kijavítására. A felmerülő költségeket a Vevő a munka végeztével a helyszínen készpénzben köteles kiegyenlíteni. A nyílászáró tartós és kifogástalan működéséhez szükséges a szerkezet évenkénti karbantartási munkálatainak elvégzése. A karbantartás elmulasztásából eredő károkért garanciális igényt nem lehet érvényesíteni.

 

VII.3. A jótállásra a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra a Ptk-ban és az idevonatkozó kormányrendeletben foglaltak alapján 1 év, amely vonatkozik a profil színtartósságára és az üveg közti párásodásra. Az egyes árucikkekre vonatkozó jótállási és szavatossági feltételek tekintetében speciális rendelkezések egyes nyílászárók  termékinformációs oldalán találhatók.

 

VII.4. A garancia érvényesítése írásban (postán, email-en vagy fax-on) történő bejelentés alapján az ügyfélszolgálat elérhetőségén lehetséges.

 

VII.5. Fontos, hogy a vásárlásról kiállított részletes számlát gondosan őrizze meg. Egyes nyílászáró termékeknél a kiállított számla egyben garancialevél is.

 

VII.6. A szavatosság a termék minőségi vagy mennyiségi hibája esetén érvényesíthető. A Vevő az internetes megrendeléssel kapcsolatos kifogásait az ügyfélszolgálaton terjesztheti elő írásban.

 

VIII. Felelősség

 

VIII.1. A sio-ablakshop.hu-n való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

VIII.2. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.

 

VIII.3. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

 

VIII.4. A szerver biztonsági beállításaiért, illetve rosszindulatú  (hacker vagy cracker) támadásokért, esetleges vírus vagy féreg támadásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vírusokról, vírustámadások elhárításáról a www.eset.hu oldalon tájékozódhat bővebben.

 

IX. Adatvédelem

 

IX.1. A Szolgáltató. ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatainak kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

 

IX.2. Adatvédelmi nyilatkozatunkat a főoldal, adatvédelem linkre kattintva töltheti le.

 

X. Egyéb

 

X.1. Az üzemeltetők a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosíthatják. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.

 

X.2. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők érvénytelennek nyilváníthatják a vevő vásárlását.

 

X.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján peren kívül rendezzék. Ehhez közös megegyezéssel igénybe veszik a Pest Megyei Békéltető Testületet, 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 6-8. III.em /331. T.: 1 269 0703, pmbekelteto@pmkik.hu

 

Amennyiben nem lehetséges a peren kívüli panaszkezelési mód, szerződő felek értékhatártól függően a Siófoki Városi Bíróság joghatóságát kötik ki.

 

X.4. A jelen weboldal üzemeltetői az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősülnek, ezért a jelen weblapon más által rendelkezésre bocsátott jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott kárért felelősséggel nem tartoznak.

 

Devecseri Krisztina e.v.

Siófok, 2017. november 06.